Weidevogels

De weidevogelpopulaties lopen hard terug in aantal en dat is, ondanks alle goede bedoelingen, het gevolg van niet optimaal weidevogelbeheer. Wat is dan optimaal weidevogelbeheer?

In Nederland maken we onderscheid tussen primaire en secundaire weidevogels. Elk soort weidevogel heeft zijn eigen voorkeur t.a.v. grasland (waterpeil, voedselrijkdom etc.). Afhankelijk van de doelstelling zullen er (aanvullende) maatregelen getroffen moeten worden om het tij te keren. In de meeste gevallen zijn er twee terreineigenschappen die bepalend zijn voor het (uitblijven van) succes.

Het gaat dan om de voedselrijkdom en het waterpeil. In veel gevallen wordt er teveel mest op het land uitgereden en wordt er teveel ontwaterd. Jan van der Geld heeft Rolf Groot de beginselen van weidevogelbeheer geleerd. Samen met Ron van ’t Veer en Nico Groen heeft Jan een boek geschreven ‘Weidevogels in een veranderend landschap’, waarin niet alleen alle oorzaken worden beschreven maar ook praktische oplossingen worden geboden. (Link naar het boek)

Wilt u meer weten over weidevogelbeheer of wilt u weten hoe uw percelen weer geschikt gemaakt kunnen worden (omvormingsbeheer)? Bel of mail voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met Rolf Groot (Contact).