Biobased Economy

Een biobased economy gaat uit van benutting van herwinbare grondstoffen, waarbij telkens de meest hoogwaardige toepassing wordt benut en huidige (fossiele) grondstoffen worden vermeden. Het bewustzijn van de mogelijkheden en noodzaak van deze transitie neemt steeds meer toe.

Natuurlijk Advies heeft Natuurmonumenten geadviseerd en vertegenwoordigd bij BBE-bijeenkomsten met veel betrokken partijen (tevens mede-auteur van het manifest Bio-based Economy). Uit dit proces zijn direct concrete resultaten bereikt:

  1. 43 Partijen hebben 29 september 2011 het Manifest Bio-based Economy ondertekend (Lees het manifest)
  2. Natuurmonumenten en DSM hebben 29 september 2011 een samenwerking aangekondigd
  3. Voor meer actuele resultaten: neem contact op met Natuurlijk Advies

In de afgelopen jaren zijn er meer succesvoorbeelden ontstaan op het gebied van samenwerking en techniek/chemie en dit zal de komende jaren in aantal toenemen en leiden tot aanpassingen in de bedrijfsvoering van kleine tot grote ondernemingen.

De benodigde samenwerking wordt bereikt door het vormen van consortia/samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, NGO’s, kennisinstellingen en de overheid.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn om meer biobased te ondernemen? Of zoekt u partners om uw idee verder te brengen? 

Bel of mail dan gerust eens voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met Rolf Groot (Contact).