Biomassa

Biomassa bestaat uit organisch materiaal. Daarbij valt te denken aan biomassastromen uit de landbouwsector zoals mest, loof van voedselgewassen, algen en eendenkroos of aan papierpulp vanuit de papier- en kartonindustrie. Uit de sector natuur en landschap gaat het om hout, gras, riet, heide(maaisel), aquatische biomassa en kraggen.

Cascadering

Biomassa betreft in de meeste gevallen een reststroom die als hernieuwbare grondstof kan worden ingezet voor bio-energie, hoogwaardige toepassingen en/of bio-raffinage. Deze cascadering voor de afzetmarkt geeft in de basis ook de huidige beschikbaarheid en het prijsniveau aan dat voor de biomassa kan worden betaald. Ook het effect op het milieu en de gewenste ontwikkelingsrichting is in dit model opgenomen. De cascadering is daardoor veelal leidend voor de inzet van de biomassa.

                                       


Bemiddeling in de markt

Elke afnemer heeft zijn specifieke leveringsvoorwaarden en elke partij biomassa heeft zijn eigenschappen. De eigenaar van de biomassa kan rekening houden met de voorwaarden van de afnemer door bijvoorbeeld anders te oogsten (oogstmoment, keuze voor machines) of voorzieningen te treffen waardoor de logistiek beter kan worden georganiseerd.
Natuurlijk Advies levert diensten voor inventarisatie van beschikbaarheid en leveringsvoorwaarden, het opstellen van contracten en/of het uitvoeren van kwaliteitscontroles, gesprekken over leveringskwaliteit en planning van biomassastromen. Dit kan afhankelijk van de situatie door eenmalige bemiddeling of een agentuurschap.

Bel of mail voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met Rolf Groot (Contact).