Natuurlijk Advies

Natuurlijk Advies is een adviesbureau voor de inrichting en het beheer van het landelijk gebied, waarbij de nadruk ligt op praktische advisering en projectleiding op het gebied van Biobased Economy, Biomassa, Natuurbeheer, Bio-energie en Weidevogels.

Biomassa

Biomassa bestaat uit organisch materiaal. Daarbij valt te denken aan biomassastromen uit de landbouwsector zoals mest, loof van voedselgewassen, algen en eendenkroos of aan papierpulp vanuit de papier- en kartonindustrie. Uit de sector natuur en landschap gaat het om hout, gras, riet, heide(maaisel), aquatische biomassa en kraggen.

Lees meer: Biomassa

Biobased Economy

Een biobased economy gaat uit van benutting van herwinbare grondstoffen, waarbij telkens de meest hoogwaardige toepassing wordt benut en huidige (fossiele) grondstoffen worden vermeden. Het bewustzijn van de mogelijkheden en noodzaak van deze transitie neemt steeds meer toe.

Lees meer: Biobased Economy

Bio-energie

Overheden en bedrijven willen graag duurzame energie uit biomassa opwekken. De doelstellingen variƫren sterk per overheidsorgaan en er zijn diverse wegen om dit doel te bereiken. Verbranden is een mogelijkheid, maar de installatie en instellingen moeten dan wel passen bij de brandstof.

Lees meer: Bio-energie